Home

Over

Blog

Links

Contact

   

 3 Manieren van omgaan met paarden...

Grofweg bestaan er 3 basistypen (met daarin oneindig veel variatie) van omgaan met paarden:

 

1: Het gebruik van fysiek geweld en dwang:

Deze methode is gebaseerd op het opwekken van pijn en angst bij het paard, waardoor het zal buigen en gehoorzamen.  Dit is ook wat met "breken" van een paard wordt bedoeld. Er is in eerste instantie een snel resultaat, maar het paard zal altijd angstig en dus ONBETROUWBAAR blijven. Ook is er steeds meer geweld (bijv. steeds scherpere bitten) nodig om het paard onder controle te houden. Je rijdt op een tikkende tijdbom, er zal altijd een dag komen, dat het paard zal proberen om onder de druk uit te komen... Het is niet altijd zo geweest. Xenophon bijvoorbeeld, was o.a. een Griekse paardentrainer, die juist relatief zacht omging met de paarden.  De harde aanpak stamt uit de tijd dat er voor de legers snel zeer grote hoeveelheden paarden nodig waren.  Omdat de natuurlijke menselijke reactie op gevaar is om te heersen en te vechten, wordt deze methode nog altijd zeer algemeen toegepast. Voorbeeld: Sjef Janssen, of Paul Schockemöhle (div rechterlijke uitspraken v.w. dierenmishandeling, o.a. mbt blue tounge-rollkur e.d)

2: Geestelijke onderwerping

In de 20e eeuw ontstond een nieuwe stroming, waarbij steeds meer bezwaar kwam tegen het soms buitensporige fysieke geweld in de paardenhouderij. Het zou toch anders moeten kunnen.

Door bestudering van het natuurlijk paardengedrag werd duidelijk dat paarden een complexe lichaamstaal gebruiken. Door bepaalde aspecten daarvan te gebruiken zou een mens kunnen duidelijk maken wat er diende te gebeuren. En dat werkte! Heel goed zelfs! Voorbeelden zijn Monty Roberts en Pat Parelli, maar er zijn er natuurlijk meer. In deze systemen wordt met name uitgegaan van het verschil tussen roofdieren en prooidieren. Beide trainers hebben een zeer succesvolle lijn boeken, DVD's  en exclusieve hulpmiddelen.

Afhankelijk van de door een trainer toegepaste geestelijke druk is het mogelijk om het paard meer of minder geestelijk dood te maken. Je ziet dan paarden die slaafs,  zonder passie, met een doodse blik in de ogen, "lui", maar keurig, allerlei klusjes doen. Dit wordt veroorzaakt door 2 dingen: er is GEEN ruimte voor wat het paard vindt (anders volgt nog meer druk), en, dit type druk wordt ook door roofdieren toegepast bij de jacht, Op enig moment beseft het prooidier dat het niet meer kan ontsnappen, en geeft het zich over, waarna er een snelle "kill" plaatsvindt. Hier echter, is in de ogen van het paard wel sprake van een "roofdiersituatie", maar er is  geen uiteindelijke kill!  Deze methoden zijn nog steeds zeer populair onder mensen die tegen het klassieke "dwang"- verhaal zijn.    (zie hier een flimpje met heldere uitleg over de effecten van dit systeem)

3: (min of meer) Volledig partnerschap

Eindelijk kwam het besef dat het werken met paarden ook kon in een partnerschap. Het paard krijgt de mogelijkheid om mee te doen, aan te geven wat het vindt, doordat er steeds meer bekend werd over de psyche van het paard. In het begin van de 2e helft van de 20e eeuw werd er ook onderzoek gedaan naar buitenzintuiglijke waarneming bij mensen, maar ook bij dieren. o.a. door Henry Blake.  De resultaten waren opmerkelijk. Dit boek is ooit zelfs uitgegeven door Nerderlands meest vooraanstaande paardentijdschrift "De Hoefslag"

Er waren ook de gebroeders Dorrance, die met hun theorieën over "feel (gevoel)" baanbrekend werk verrichten.

Friendship Training van Chuck Mintzlaff: samen wordt een duidelijke, door beiden te leren set van lichaamstaal-instructies geleerd, waardoor er 2-weg communicatie mogelijk is.

De Waterhole rituals van Carolyn Resnick, gebaseerd op 2-weg lichaamscommunicatie en respect, met een uitgebreid les-systeem.

Een laatste voorbeeld, een unieke variant is het werk van Klaus Ferdinand Hempfling, een internationaal befaamd maar ook verguisde Life coach / trainer. Deze gaat zelfs zover, dat niet het paard, maar de mens getraind moet worden. Als dat lukt, zal het paard zich eenvoudigweg bij je aansluiten, waardoor je middels volledige lichaamstaal, nagenoeg alles in harmonie kunt bereiken.

Tegenwoordig bestaat zelfs een internationale wetenschappelijke studierichting, zooantropologie genaamd. 

    Voor een Paardwaardig bestaan!

Welkom!

NRPS Fries Avanti Azzari   Vechten Tellington-Jones  Bill Dorrance  Paard Hempfling    Emiel Voest   Mensen  Dominantie  Harmonie  Paardenfluisteren Parelli    Monty Roberts   Paarden  Bit    Communicatie  Clickertraining  bitloos Dressuur ANGST Freestyle  liefde  verbinding   zweep  Paralell   Volgen Leiderschap Lichaamsbewustzijn  Hoefijzers Mintzlaff  Eenheid Frédéric Pignon